Małgorzata Wolny

– Irydolog, konsultacje irydologiczne

Metoda ta umożliwia zdiagnozowanie na podstawie tęczówki oka – która za pomocą układu nerwowego i krwionośnego łączy się z całym organizmem – zmiany zachodzące w narządach wewnętrznych naszego organizmu.
Główna zaletą irydiologii jest traktowanie człowieka jako psychofizycznej całości, co daje możliwość spojrzenia na organizm bez dzielenia go na chory żołądek, serce czy nerwy.
Irydologia daje możliwość odpowiedzi na pytania dotyczące rzeczywistego podłoża choroby oraz podjęcia indywidualnej terapii opartej na preparatach ziołowych.