Fizjoterapia

Zasady przyjęć:

Na wizytę u fizjoterapeuty i osteopaty należy zabrać ze sobą luźne, sportowe ubranie (koszulka, spodenki, obuwie sportowe), które nie będzie krępować ruchów podczas terapii. Centrum Medyczne AMS dysponuje szatnią, w której można się przebrać. Na wizytę prosimy zabrać ze sobą zdjęcia rentgenowskie oraz inne badania diagnostyczne (np. rezonans magnetyczny, TK, USG) jeżeli zostały wcześniej wykonane przez pacjenta.

W jaki sposób działa fizjoterapia?

Określony bodziec wywołuje w organizmie określoną reakcję. 

Odpowiednio dobierając rodzaj bodźca, można wywołać różne reakcje lub grupy reakcji, np. wydzielanie pewnych substancji biochemicznych powodujących określone reakcje organizmu pod wpływem bodźców cieplnych lub świetlnych. Ruch z oporem powoduje zwiększenie siły mięśni, a odpowiednio aplikowany ruch bierny określonego stawu, oprócz działania lokalnego, ma działanie odruchowe, wpływające na odległe od niego obszary ciała. Nasz organizm posiada wbudowane możliwości walki z chorobą. Czasami jednak nie potrafi w pełni z nich korzystać. Niektóre zabiegi z zakresu fizjoterapii usprawniają te procesy lub wyzwalają dodatkowe, wspomagając naturalne możliwości organizmu.

W jakim celu stosuje się fizjoterapię?

Założeniem fizjoterapii jest usunięcie (jeśli jest to możliwe) procesów chorobowych, zapobieganie nawrotom i postępowi choroby, usuwanie dolegliwości, przywracanie sprawności.

Główne cele fizjoterapii to:

 • zwalczanie bólu;
 • zwalczanie stanów zapalnych;
 • usprawnianie czynności poszczególnych narządów;
 • zwiększanie siły mięśniowej;
 • przywracanie prawidłowego zakresu ruchu;
 • przywracanie prawidłowych stereotypów ruchowych;
 • odtwarzanie propriocepcji;
 • przywracanie odpowiedniej długości i elastyczności tkankom okołostawowym;
 • stwarzanie optymalnych możliwości gojenia się struktur wewnątrz- i okołostawowych
 • przy istniejących, niemożliwych do usunięcia, zmianach chorobowych osiągnięcie możliwie najlepszego stanu funkcjonalnego oraz nauka „oszczędnego” korzystania z narządu ruchu.

W jakich chorobach stosuje się fizjoterapię?

W chorobach układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego, narządu ruchu, przewodu pokarmowego, w chorobach skóry, nosa, uszu, gardła, krtani, chorobach przemiany materii.

W niektórych schorzeniach fizjoterapia stanowi podstawowy sposób leczenia, w innych jedynie uzupełniający. W chorobach narządu ruchu często stosuje się fizjoterapię równolegle z podstawowym sposobem leczenia jako terapię wspomagającą, oraz po zakończeniu leczenia podstawowego, w celu osiągnięcia stanu funkcjonalnego maksymalnie zbliżonego do tego sprzed choroby, np. przy złamaniu kości, leczeniem podstawowym jest repozycja i unieruchomienie odłamów; w okresie oczekiwania na wystąpienie zrostu (od kilku do kilkunastu tyg.) można stosować fizjoterapię w celu przyspieszenia zrostu i utrzymania w możliwie najlepszej kondycji okolic ciała nieobjętych chorobą; po zakończeniu leczenia podstawowego i usunięciu unieruchomienia należy rozpocząć rehabilitację, z wykorzystaniem metod fizjoterapii, w celu usunięcia skutków urazu, operacji, długotrwałego unieruchomienia. Wiele chorób i dolegliwości, po zakończeniu leczenia podstawowego, wymaga stosowania fizjoterapii w celu osiągnięcia maksymalnie dobrej sprawności, np. po: rekonstrukcji więzadeł krzyżowych, operacyjnym usunięciu krążka kręgowego lub jego fragmentu, zszyciu zerwanego ścięgna Achillesa – niezbędna jest kilkutygodniowa rehabilitacja z wykorzystaniem metod fizjoterapii.

Czym zajmuje się fizjoterapeuta?

Do kompetencji magistra rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii należy (stosownie do posiadanych kwalifikacji wynikających z dodatkowych szkoleń podyplomowych):

 • leczenie, lub nadzorowanie leczenia, Pacjentów z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi i oddechowymi, z wykorzystaniem metod terapii obejmujących: ruch, masaż, mobilizacje, manipulacje oraz różnych oddziaływań fizykalnych;
 • podejmowanie działań profilaktycznych dla zapobiegania, leczenia lub zmniejszenia objawów chorób somatycznych;
 • kierowanie i nadzorowanie pracą zespołu fizjoterapeutów;
 • ustalanie szczegółowego programu usprawniania ruchowego, zgodnie z planem leczenia Pacjenta, z uwzględnieniem czynników fizykalnych;
 • ocena stanu funkcjonalnego Pacjenta: analiza chodu, pomiary linijne i kątowe, testy mięśniowe, badania dynamometryczne, specyficzne testy i badanie związane z metodami kinezyterapii;
 • prowadzenie i zlecanie wykonania kinezyterapii – zgodnie z ustalonym przez niego programem ćwiczeń;
 • udzielanie instruktażu Pacjentowi, lub jego rodzinie, z zakresu zastosowania metod fizjoterapii, w leczeniu schorzeń: narządu ruchu, nerwowo-mięśniowych, chorób układu oddechowego;
 • współpraca z lekarzem i innymi członkami zespołu rehabilitacji medycznej.

Jak należy przygotować się do pierwszej wizyty?

 1. Prosimy przybyć na wizytę 10 minut wcześniej przed umówioną godziną.
 2. Prosimy przygotować dotychczasową dokumentację medyczną (RTG, USG, CT, wypisy ze szpitala).
 3. Prosimy zabrać ze sobą wygodny strój sportowy (dres, koszulka) oraz obuwie na zmianę.