Rehabilitacja stomatologiczna

Rehabilitacja stomatologiczna to dziedzina nauki, która zajmuje się leczeniem problemów ze stawem skroniowo-żuchwowym. Staw ten odpowiada za poruszanie żuchwą we wszystkich kierunkach, co pozwala na gryzienie, żucie i ziewanie. Jednak, kiedy dochodzi do zaburzeń w jego obrębie, wszystkie te czynności są utrudnione lub niemożliwe do wykonania.

Rehabilitacja stomatologiczna jest niezbędna, kiedy u pacjenta dochodzi do powikłań spowodowanych nieprawidłowościami w stawie skroniowo-żuchwowym. Występują specyficzne objawy, po których pacjent powinien zgłosić się do lekarza stomatologa. Leczenie polega na bezpiecznym ustabilizowaniu stawu i zmobilizowaniu go do prawidłowej pracy.
W pierwszym etapie pacjent poddany jest wnikliwej diagnozie zawierającej ocenę warunków zgryzowych oraz stan mięśni żucia. Leczenie polega na odtworzeniu właściwej powierzchni zgryzowej poprzez uzupełnienie braków zębowych i ewentualna korektę w zakresie zębów własnych pacjenta i dotychczas użytkowanych uzupełnień protetycznych. Niezbędne jest również przywrócenie właściwej pracy mięśni przy pomocy terapii manualnej.

Jeśli zaobserwowałeś u siebie bądź u kogoś z Twojego otoczenia poniższe objawy, to czas udać się do lekarza prowadzącego:

  • nocne zgrzytanie i zaciskanie zębów;
  • częste bóle głowy i karku, które nasilają się podczas zaciskania zębów;
  • problemy z szerokim otwarciem ust oraz blokowanie się żuchwy podczas próby ugryzienia jabłka czy ziewania;
  • zaciskanie zębów w sytuacjach wywołujących stres;
  • nad ranem uczucie napięcia i ból mięśni w okolicach żuchwy;
  • przy szerokim otwieraniu ust charakterystyczne dźwięki: szmery, kliknięcia, trzaski, tarcie.

Oprócz stresu, który powoduje silne napięcie w okolicach żuchwy, pojawienie się schorzenia może być zapoczątkowane noszeniem aparatu ortodontycznego, nawykowym życiem gumy, oraz urazami mechanicznymi.

Zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu żuchwy dotykają prawie 70% populacji. Ze względu na swój zasięg jest to choroba cywilizacyjna. Nie bagatelizuj objawów i udaj się do stomatologa!